Shoqata Ndihmoni Jeten nis zbatimin e ketij projekti me mbeshtetjen financiare te AMSHC(Agjencisa per Mbeshtetjen e Shoqerise Civile) dhe Fondacioni Diakonia Metodiste dhe ne  bashkepunimin me Bashkine  e TiranesQendrat Shendetesore, Çerdhe dhe Kopshtet.

Ky eshte nje projekt pilot, i cili do te zgjase 7 muaj dhe ka si qellim te ofroj nje model te ri te trajtimit te femijeve me aftesi te kufizuara ne Shqiperi te grup moshes 0-6 vjec, modelin e Nderhyrjes se Hershme, i cili konsiston ne fillimin e trajtimit te femijes atje ku ai jeton qe ne momentin kur ai evidentohet se ka nje aftesi te kufizuar dhe perbehet nga 5 shtylla kryesore: 

 

Perfundon me sukses  Konferencën Rajonale të vendeve të Ballkanit embajtur ne TIrane me5-6 Tetor me Temë: “Nga e kaluara në të tashmen - tranzicioni nga ofrimi i shërbimeve të centralizuara për aftësinë e kufizuar tek mekanizmat aktuale për zbatimin e shërbimeve për aftësinë e kufizuar” e organizuar nga Shoqata" Ndihmoni Jeten" ne bashkepunim me Shoqaten" HandiKOS" nga Kosova, me mbeshtetjen e Fondacionit Abilis, Finland.

Sot bëhen 17 vjet Shoqata Ndihmoni Jetën! 17 Vite përpjekjesh, sfidash, arritjesh të prindërve të fëmijëve me aftësi të kufizuar mendore dhe fizike, si dhe profesionistëve për të përmbushur misionin tonë "Ndërtimin e mundësive dhe përmirësimin e statusit social të fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve me aftësi të kufizuar në mënyrë që të mbrohen të drejtat e tyre dhe të arrihet integrimi i tyre në familje dhe në komunitet si anëtar me të drejta dhe mundësi të barabarta". 

Për të dytin vit radhazi Shoqata “Ndihmoni Jetën” do të vazhdoj nismën për fuqizimin e grupit të të rinjëve me aftësi të kufizuar Intelektuale, Vet-advokues.

Qëllimi i këtij projeti është të ndërgjegjësoj Komunitetin dhe Politikbërësit për të drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar Intelektuale dhe njëkohësisht  ngritja e kapaciteteve të grupit Vet-advokues për Vet-përfaqësi.

Këtë vit, aktiviteti ynë do të shtrihet në qytetin e Tiranës dhe të Fierit dhe do të pasqyrohet në vazhdimësi ne faqen tonë. Ky projekt i jep zë grupit më të diskriminuar te personave me aftësi të kufizuar në vënd, personave me aftësi të kufizuar intelektuale. 

Edhe këtë vit nisma jonë u mbështet nga Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”

Sot, ne diten Nderkombetare te Autizmit, duam te ndergjegjesojme gjithe shoqerine tone se me mbeshtetjen profesionale te profesionesteve dhe me dashurine qe prinderit dhe gjithe shoqeria mund/duhet tju jap femijeve me aftesi te kufizuar intelektuale, ku dhe femijet me autizem bejne pjese, ata mund tja dalin te integrohen ne cdo nivel te shoqerise sone.

Nje dite ndryshe ne ambjentet e Qendres ditore te sherbimeve sociale Ndihmoni Jeten ne Prush: Nje aktivitet argetues dhe gjitheperfshires i ideuar dhe realizuar me shume dashuri nga gjimnazistet e Shkolla Mesme Bashkuar Vaqarr dhe mesuesja e tyre. Femijet dhe te rinjte e Qendres dhe gjimnazistet kaluan nje kohe se bashku duke ndervepruar nepermjet lojerave, kercimit, face painting, tullumbacave, lojerave me klloun dhe nje mini inskenim i teatrit “Kesulkuqja” ideuar nga gjimnazistet .

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO