Shoqata Ndihmoni Jetën kërkon 2 Konsulentë Lokal të cilët do të përgatisin Manualin për punën e stafit profesional që punon në institucionet e ofrimit të shërbimeve për fëmijët me AK në Shqipëri. Ky Manual përgatitet në zbatim të projektit "Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve me AK në Shqipëri", nen thirrjen “Përfshirja e Shoqërisë Civile në Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children në partneritet me Terre des Hommes në Shqipëri.

Ftohen të aplikojnë të gjithë të interesuarit deri në 10 Shkurt, 2017, ora 17:00 me orën lokale.

Për më shumë informacion referojuni Termave të Referencës.

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO