Shoqata Ndihmoni Jetën kërkon 1 Konsulent Lokal për të ofruar mbështetje teknike / mbikëqyrje të stafeve të qendrave te Sherbimeve per femije me aftesi te kufizuar, në qyetine e Tiranës, Vlorës, Fier dhe Kukësit gjatë zbatimit të Udhëzuesit te dokumentit Udhezues praktik për menaxhimin e sjelljeve të vështira te femijeve me aftesi te kufizuar dhe dokumentimi i tyre" si dhe dokumentimin e këij procesi.

Shoqata Ndihmoni Jetën kërkon 1 Konsulent Lokal për të ofruar mbështetje teknike / mbikëqyrje të stafeve të qendrave te Sherbimeve per femije me aftesi te kufizuar, në qyetine e Tiranës, Vlorës, Fier dhe Kukësit gjatë zbatimit të Udhëzuesit te dokumentit Udhezues praktik për menaxhimin e sjelljeve të vështira te femijeve me aftesi te kufizuar dhe dokumentimi i tyre" si dhe dokumentimin e këij procesi.

”. Ky aktivitet zhvillohet në zbatim  të projektit “Së bashku për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara” në kuadër të skemës së granteve të mesme pjesë e projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile për Parandalimin dhe Mbrojtjen e Fëmijëve nga  Dhuna dhe Abuzimi në Shqipëri” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des hommes në Shqipëri (Tdh) në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare Burimore të Trajnimit dhe Asistencës Teknike (ANTTARC).

Ftohen të aplikojnë të gjithë të interesuarit deri më 10 Korrik , 2019.

Për më shumë informacion referojuni Termave te Referencës.

 

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO