Shoqata Ndihmoni Jeten nisi zbatimin e projektit  “Rruga drejt jetesës së pavarur/Pathing the Way toward the Independent Living  në kuadër  te projektit ‘Askush të Mos Mbetet Pas/Leave No One Behind (LNB)’  një Projektit i  Përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga katër agjencitë e OKB-së UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UN Women, në partneritet me Qeverinë Shqiptare që synon të fuqizojë personat  vulnerabël në Shqipëri që të kenë  akses dhe mundësi të barabarta në shërbime publike, të kenë një zë në vendimmarrjen publike që ndikojnë në jetën e tyre,të mbajnë përgjegjësi dhe tu njihet kjo drejtë.

Qëllimi I këij projekti është të “Mundësoj personat me aftësi të kufizuara intelektuale përmes shërbimeve efektive mbështetëse, të ushtrojnë të drejtën e tyre për të jetuar të pavarur në komunitet.

Objektivat e projekti janë:

 1. Modelimi I një Shërbimi mbështetës për personat me aftësi të kufizuar intelektuale për të ushtruar të drejtën e tyre për të jetuar të pavarur në komunitet, si pjesë e Shërbimeve Komunitare.
 2. Pilotimi i këtij Modeli të Shërbimit, me qëllim ndarjen e mëtejshme të tij me Institucionet Shtetërore përkatëse për miratimin dhe replikimin e tij në vend.

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO