Personat me aftësi të kufizuar intelektuale/mendore në Shqipëri ndeshen me vështirësi të mëdha për të përmirësuar statusin e tyre në shoqëri, kjo si shkak i veçimit social të vazhdueshëm, i mungesës së legjislacionit, si dhe paragjykimeve të mëdha që egzistojnë në lidhje me këtë target grup. Nisur nga kjo gjendje dhe nevoja e madhe në vend për vet-përfaqësimin e personave me AK intelektuale, Shoqata Ndihmoni Jetën ka ndërmarr për herë të parë në Shqipëri lëvizjen për VET-ADVOKACI, e cila arrihet nëpërmjet modelit të gjithëpërfshirjes sociale dhe ka si qëllim të mbështes të rinjtë me AK intelektuale të vet-përfaqësohen dhe të mbrojnë të drejtat e tyre. Kjo lëvizje ka rezultuar në krijimin e grupit të VET-ADVOKUESVE në Shqipëri, i cili përbëhet nga të rinjë me aftësi të kufizuar intelektuale/mendore. 

Fuqizimi i vetë avokuesëve me aftësi të kufizuara intelektuale është ndër format më adekuate, e treguar e suksesshme në shumë vende të botës, përfshirë edhe rajonin e Ballkanit, e cila do të ndihmoj integrimin e personave me aftësi të kufizuara në jetën sociale; vetë përfaqësimi dhe advokimi nga vetë personat me aftësi të kufizuar intelektuale do të ndihmoj në përmirësimin e kualitetit të jetës së të gjithë qytetarëve me aftësi të kufizuara intelektuale në Shqipëri, sikurse shprehet edhe në Konventën Ndërkombëtare të personave me Aftësi të kufizuara.

Synimi ynë është ta zgjerojmë këtë lëvizje në të gjithë rajonin e vendit dhe më gjerë dhe ti japim zë të gjithë personave me aftësi të kufizuar intelektuale, të cilët janë grupi më i diskriminuar në vend midis personave me AK.

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO