Advokacia për të drejtat e personave me AK intelektuale dhe fizike është një nga objektivat kryesorë të Shoqatës. Duke pasur në vëmendjen tonë se një zë i vetëm nuk mund të sjellë ndryshime për kauzën e përmirësimit të jetës së personave me AK në vend, Shoqata është angazhuar dhe bën pjesë në rrjete dhe inisiativa të ndërmarra në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të personave me AK intelektuale dhe fizike, eleminimin e diskriminimit dhe krijimin e mundësive të barabarta për ta dhe familjet e tyre. Si: Rrjeti Kombëtar Aftësia e Kufizuar dhe Zhvillimi, Rrjeti Ndërkombëtar i Personave me aftësi të kufizuar intelektuale dhe familjarëve të tyre – Inclusion Europe, ku Shoqata është anëtare me të drejta të plota dhe përfaqëson grupin e personave me aftësi të kufizuar intelektuale në Shqipëri. 

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO