Shërbimi në banesë dhe në komunitet bëhet në mjedisin natyral ku realizohet një pjesë e mirë e funksioneve të personit me aftësi të kufizuar. Në këtë mënyrë, personi me aftësi të kufizuar aftësohet të kryejë funksionet e rëndësishme jetike në kushte normale. Kjo rrit shkallën e përvetësimit dhe zbatimit të shprehive të reja të mësuara.

Shërbimi në banesë dhe komunitet përfshin në proces persona të rëndësishëm në jetën e personit me aftësi të kufizuar që mësojnë si të punojnë me këtë person dhe e vazhdojnë punën për aftësimin e tij edhe kur nuk është specialisti. Kjo rrit shkallën e përvetësimit të shprehive dhe mundësitë e gjithëpërfshirjes në mjedise jo të specializuara. Ky shërbim krijon mundësinë e krijimit të një rrjeti mbështetës të personit me aftësi të kufizuar që siguron përfshirjen e tij në të gjitha aspektet e jetës.

Për herë të parë në Shqipëri, shoqata jonë u angazhua në hartimin e standarteve dhe modulin e implementimit të Shërbimit në banesë dhe komunitet, si një shërbim i kohës dhe shumë i domosdoshëm për personin me aftësi të kufizuar.

Aktualisht, Ndihmoni Jetën e ofron këtë program në qytetin e Tiranës ku përfshihet:

 • Vlerësim të aftësive bazale të fëmijës
 • Ngritje të programit të terapisë individuale (PEI), diskutimi i tyre me familjarin
 • Terapi individuale (në të gjitha fushat) ambulatore 1-2 orë në ditë .
 • Terapi individuale specifike për fusha të veçanta (logopedi, program parashkollor, etj.)
 • Terapi mbështetëse për fëmijët ambulatorë që frekuentojnë shkollën.
 • Asistencë për 2-3 orë apo për ditët e fundjavës.
 • Terapi grupi 1 orë në Qendër ditore me 3-4 fëmijë (shoqërizim, lojë, komunikim, etj.)
 • Instruksione për prinderit si te punoj me femijet ne kushte shtepie.

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO