Lajme

Ekspert lokal për të ofruar sesione trajnimi dhe supervizim/mentorim për ekipin multidisiplinar të Qendrës për shërbime komunitare Shijak

Data e Publikimit: 14/03/2023

Shoqata “Ndihmoni Jetën” në zbatim të projektit “Shërbime Sociale të Integruara për Gjithëpërfshirjen e fëmijëve dhe të rinjve me aftësi të kufizuara në Bashkinë Shijak”, i cili zbatohet në bashkëpunim me partnerët Bashkia Shijak dhe Fondacioni Down Syndrome Albania dhe me mbështetjen financiare nga Bashkimi Evropian, kërkon të kontraktoj një ekspert lokal, të aftë për të demonstruar aftësi humane dhe teknike për të informuar, mentoruar dhe rritur kapacitetet profesionale në punën me fëmijët me AK për ekipin e specialistëve të Qendrës Komunitare për personat me aftësi të kufizuar Shijak dhe stafit të programit të shërbimit lëvizës në familje, të targetuara nga ky projekt.

Per me teper informacion referojuni Termave te References:

Shkarko Dokumentin e plotë

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)