Lajme

Kërkesë për Ofertë - Materiale Kancelarie

Data e Publikimit: 4 janar 2022

Shoqata “Ndihmoni Jetën”, ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjetet kancelarie:

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të kësaj forme deri më 14/01/2022, ora 16:00 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al

Shkarko Dokumentin e plotë

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)