Lajme

Kërkese për Ofertë - Materiale pune didaktike

Shoqata Ndihmoni Jetën,në kuader të Projektin  “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK”  i financuar nga Bashkia Tirane në kuadër të  Programit “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët” , fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjete didaktike të punës me fëmijë sipas specifikimeve bashkangjit.


Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 19 Prill 2021, ora 23:59 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org

Shkarko dokumentin