Lajme

Kërkese për Ofertë - Materiale pune didaktike

Shoqata Ndihmoni Jetën, në zbatim të  projektiti “Mbështetje e personave me aftësi të kufizuara drejt jetesës së pavarur”, në kuadër të Projektit "SOCIETIES 2 - Mbështetje e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e shprehive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe standardet e BE në Ballkanin perëndimor, financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian dhe zbatuar nga Caritas Shqiptar (Shqipëri),  fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjetet e punë me specifikimet si më poshtë

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 22 Prill 2021, ora 23:59 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org

Shkarko dokumentin   
 

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)