Lajme

Kërkese për Ofertë - Video promovuese për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi programin e Ndërhyrjes së Hershme.

Shoqata Ndihmoni Jetën, në kuadër të implementimit të projektit “Ndërhyrja e Hershme 0-8 vjeç një mundësi për Zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuar” në 2 Njësitë Administrative 3&4 të Bashkisë së Tiranës me mbështetjen e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor/ReLOad dhe në partneritet me Bashkinë Tiranë, kërkon të realizoj një video promovuese për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi programin e Ndërhyrjes së Hershme. 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat e tyre siç parashihet në Termat e referencës bashkangjit deri më 03 Nentor 2018, ora 14:00 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al

Link: ToR, Kërkese për Ofertë - Video promovuese për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi programin e Ndërhyrjes së Hershme.

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)