Lajme

Kërkese për Ofertë–Blerje e pajisjeve ndihmese- Tableta

Shoqata Ndihmoni Jetën,në kuader të Projektin “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK” i financuar nga Bashkia Tirane në kuadër të Programit “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët” , fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për Paisje ndihmese-Tableta, sipas specifikimeve bashkangjit.

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 06 Maj 2021, ora 23:59 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al

Shkarko dokumentin