Lajme

VEND I LIRE PUNE- EDUKATOR I SPECIALIZUAR

“Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 23 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

Ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën kërkon te punësoj nje specialist i cili do te punoj ne pozicionin e Edukatorit te Specializuar.

Aplikimi

  • Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kriteret e parashkruara në Termae e References, mund të dorrëzojnë CV e tyre brenda datës 27/09/2021, ora 16.30 me orën lokale. në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al ose dorazi ne adresen:Shoqata Ndihmoni Jeten, fshati Prush, Njesia Administrative Vaqarr. Tirane.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur për fazën e intervistës do të njoftohen. Për më shumë lutemi referojuni Termave të references:

Shkarko Dokumentin e plotë

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)