Lajme

VEND I LIRE PUNE - EDUKATOR I SPECIALIZUAR

“Ndihmoni Jetën”, është një organizatë kombëtare me një eksperiencë prej 23 vjetësh në fushën e mbrojtjes së të drejtave të personave me aftësi të kufizuar dhe ofrimit të Shërbimeve të aftësimit për jetën të fëmijëve dhe të rinjëve me aftësi të kufizuar në Qendër ditore, komunitet, dhe gjithëpërfshirje në sistemin arsimorë.

Ne zbatim te projektit “ Nxitja e integrimit te personave me aftesi te kufizuar permes fuqizimit te kapacitetve per jetese te pavarur” i financuar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale ne partneritet me Bashkine Tirane ne kuader te thirrjes te Fondit Social, Shoqata Ndihmoni Jetën kërkon te punësoj nje specialist i cili do te punoj ne pozicionin e Edukatorit te Specializuar.

Aplikimi

  • Kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kriteret e parashkruara në Termat e References, mund të dorrëzojnë CV e tyre brenda datës 12/02/2022, ora 16.30 me orën lokale. në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org.al

Shkarko Dokumentin e plotë