Administrata

Marsida u diplomua ne Universitetin e Tiranes, ka perfunduar studimet bachelor, master si profesion Mesuese e Arsimit te Mesem.

Ne 2016 eshte licencuar me profesion mesuese e Arsimit te Mesem.

Gjate vitit mesimor 2015-2016 ka kryer me sukses praktiken profesionale ne mesuesi ne shkollen 9 – vjecare Ibrahim Hima.

Nga  shtatori 2011 e ne vazhdim punon ne terapi grupi prane shoqates  "Ndihmoni Jeten,  angazhuar ne zbatimin e programeve edukative duke ndihmuar ne implementimin dhe rehailitimin e femijeve me crregullim te spektrit te autizmit.

Punon ne vazhdimesi per ngritjen e kapaciteteve profesionale te punes me frekuentuesit e shoqates.

Ka marre pjese ne trajnimet "Bazat  e Terapise se Aplikuar te Sjelljes" Fondacioni Femijet Shqiptar” Prill 2015, si nje mjet i domosdoshem ne punen me femijet me autizem nje element shume i rendesishem ne njohjen dhe analizen e sjelljeve te shfaqura per te mundesuar menaxhimin e duhur te tyre dhe per te bere te mundur integrimin si pjese perberse e nje grupi .

Pjesmarrese e  trajnimit  "Indetifikimi I crregullimeve  neurozhvillimore  tek femijet" Shoqata e Psikologeve te shqiperise”Maj 2018

Pjesemarrese e disa trajnimve prane shqates “Ndimoni Jeten “  “Crregullime te Spektrit te Autizmit te Moshes 6 muajsh – 4 vjec “ Mars 2019

Pjsemarrese e trajnimit “Zhvillimi konijtiv tek femijet 0-3 vjec” Janar 2020

Pjesemarrese e trajnimit “ Zhvillimi Gjuhesor, Nderveprimit  dhe lojes tek femijet e shoqates “Ndimoni Jeten". Janar 2020

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)