Lajme

Ekspert lokal për të supervizuar stafin teknik

Shoqata Ndihmoni Jetën,në kuader të Projektin  “Perkujdesje per femijet dhe te rinje me AK”  i financuar nga Bashkia Tirane në kuadër të  Programit “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët” , kërkon të kontraktoj një Ekspert lokal për të supervizuar stafin teknik që do të përfshihet në këtë Projekt për periudhën Prill 2021 – Stator 2021. 

Të gjitha personat e interesuar duhet të dorëzojnë Cv etyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 19 Prill 2021, ora 23:59 në adresën e e-mailit: info@helpthelife.org 
 

Shkarko dokumentin

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)