Lajme

Vlerësimi i zbatimit të Ligji i Njoftimit dhe Konsultimit Publik për Personat me Aftësi të Kufizuara Intelektuale nga institucionet vendore

Data e Publikimit: 05/12/2023

Ky raport u hartua nga shoqata Ndihmoni Jetën me ndihmën e UNDP-së, si pjesë e projektit “Të rinjtë me aftësi të kufizuara, intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”, ndërmarrë në kuadër të programit të përbashkët të OKB-së “Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind”(LNB2), i cili mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Opinionet e shprehura në këtë dokument nuk janë domosdoshmërisht ato të UNDP-së apo Kombeve të Bashkuara (UN).

Dokumenti “Vlerësimi i zbatimit të Ligjit për Informimin dhe Konsultimin Publik për Personat me Aftësi të Kufizuara, Intelektuale nga institucionet vendore” u hartua me asistencën e Prof. Asoc. Dr. Rudina Rama.

Per me teper informacion referojuni dokumentit me poshte:

Shkarko Dokumentin e plotë

Artikuj dhe Lajme

Zbatimi i projektit ''Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre”

15.04.2023

Shoqata Ndihmoni Jeten po zbaton projektin "Të rinjtë me aftësi të kufizuara intelektuale mbrojnë të drejtat e tyre” mbeshtetur nga UNDP ne kuader të Programit të Përbashkët të OKB-së ‘Askush të mos mbetet pas/Leave No One Behind’ (LNB2)