Shoqata Ndihmoni Jetën,në kuader të Projektin “Të Rinjtë për të Drejtat e Njeriut në Shqipëri” i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga World Vision dhe SEEYN, fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjete didaktike të punës me fëmijë sipas specifikimeve bashkangjit.

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 09 Qershor 2019, ora 23:59 në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Link: Kërkese për Ofertë - Materiale pune didaktike

U mblodhën së bashku me fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të kufizuar, prindërit dhe familjarët e tyre, stafin e Shoqatës, miqtë, donator dhe mbështetësit e Shoqatës ndër vite, partner dhe organizata të Shoqërisë civile.

Faleminderit të gjithëve!

U bënë 20 vite. Janë prodhuar shumë histori njerëzore, pune prindërore, sfida dhe arritje me qëllimin e vetëm: Përmirësimin e jetës dhe statusin social të fëmijëve, të rinjëve me aftësi të kufizuar dhe familjeve të tyre. Dhe ne ja kemi arritur që me punën dhe përpjekjet tona të arrinim të:  

Shoqata Ndihmoni Jeten nisi zbatimin e projektit  “Rruga drejt jetesës së pavarur/Pathing the Way toward the Independent Living  në kuadër  te projektit ‘Askush të Mos Mbetet Pas/Leave No One Behind (LNB)’  një Projektit i  Përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe zbatuar nga katër agjencitë e OKB-së UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UN Women, në partneritet me Qeverinë Shqiptare që synon të fuqizojë personat  vulnerabël në Shqipëri që të kenë  akses dhe mundësi të barabarta në shërbime publike, të kenë një zë në vendimmarrjen publike që ndikojnë në jetën e tyre,të mbajnë përgjegjësi dhe tu njihet kjo drejtë.

Qëllimi I këij projekti është të “Mundësoj personat me aftësi të kufizuara intelektuale përmes shërbimeve efektive mbështetëse, të ushtrojnë të drejtën e tyre për të jetuar të pavarur në komunitet.

Objektivat e projekti janë:

 1. Modelimi I një Shërbimi mbështetës për personat me aftësi të kufizuar intelektuale për të ushtruar të drejtën e tyre për të jetuar të pavarur në komunitet, si pjesë e Shërbimeve Komunitare.
 2. Pilotimi i këtij Modeli të Shërbimit, me qëllim ndarjen e mëtejshme të tij me Institucionet Shtetërore përkatëse për miratimin dhe replikimin e tij në vend.

Shoqata Ndihmoni Jetën, në kuadër të implementimit të projektit “Ndërhyrja e Hershme 0-8 vjeç një mundësi për Zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuar” në 2 Njësitë Administrative 3&4 të Bashkisë së Tiranës me mbështetjen e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor/ReLOad dhe në partneritet me Bashkinë Tiranë, kërkon të realizoj një video promovuese për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi programin e Ndërhyrjes së Hershme. 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin dokumentat e tyre siç parashihet në Termat e referencës bashkangjit deri më 03 Nentor 2018, ora 14:00 në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Link: ToR, Kërkese për Ofertë - Video promovuese për të ndërgjegjësuar komunitetin mbi programin e Ndërhyrjes së Hershme.

Shoqata Ndihmoni Jetën, në kuadër të implementimit të projektit “Ndërhyrja e Hershme 0-8 vjeç një mundësi për Zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuar” në 2 Njësitë Administrative 3&4 të Bashkisë së Tiranës me mbështetjen e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor/ReLOad dhe në partneritet me Bashkinë Tiranë, fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjete didaktike të punës me fëmijë sipas specifikimeve bashkangjit.

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 28 Tetor 2018, ora 23:59 në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Kërkese për Ofertë–Materiale pune didaktike

Shoqata Ndihmoni Jetën, në kuadër të implementimit të projektit “Ndërhyrja e Hershme 0-8 vjeç një mundësi për Zhvillimin e fëmijës me aftësi të kufizuar” në 2 Njësitë Administrative 3&4 të Bashkisë së Tiranës me mbështetjen e Programit Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor/ReLOad dhe në partneritet me Bashkinë Tiranë, fton Kompanitë të dërgojnë ofertat e tyre për mjetet e zyrës sipas specifikimeve bashkangjit.

Të gjitha kompanitë e interesuara duhet të dorëzojnë fotokopje te NIPT-t dhe ofertën e tyre siç parashihet në kushtet e përgjithshme dhe specifike të formës bashkangjit deri më 28 Tetor 2018, ora 23:59 në adresën e e-mailit: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Kërkese për Ofertë–Materiale zyre

Manuali i Zbatimit të Standardeve

Standardet e Shërbimit të Përkujdesit Shoqëror

Strategjia Kombëtare e PAK

Bëhu vullnetar!

Ju ftojmë t'i bashkoheni nismave te Help the Life!

Plotësoni formularin pë anëtarësimin...

Kontribuo

Banka Kombetare Tregtare
Klienti: Shoqata Ndihmoni Jeten 
Swift : NCBAALTXXX 
Numer Llogarie : 416890138
IBAN EURO : AL0420511162890138CLPRCFEUR1
IBAN NE ALL : AL1720511162890138CLPRCLALL1

Partnerët tanë

 • Sigma-Interalbania
  Sigma-Interalbania
 • Save The Children
  Save The Children
 • MMSR
  MMSR
 • UNDP
  UNDP
 • Lotaria Kombetare
  Lotaria Kombetare
 • Komisioni Europian
  Komisioni Europian
 • UNICEF
  UNICEF
 • Inclusion Europe
  Inclusion Europe
 • ABILIS
  ABILIS
 • Hako
  Hako
 • Fondacioni ABC
  Fondacioni ABC
 • Ambasada Gjermane
  Ambasada Gjermane
 • SHDPAK
  SHDPAK
 • OSFA
  OSFA
 • Fondacioni Vodafone
  Fondacioni Vodafone
 • Ambasada Hollandeze
  Ambasada Hollandeze
 • ICCO
  ICCO